Добре дошли в ajourtdm.bg

                                            Ажур ТДМ ООД е Специализирано одиторско предприятие, вписано под № 004 в Списъка на регистрираните одиторски предприятия на ИДЕС.

   Дружеството е основано през 1989г. "Ажур ТДМ" ООД е тясно специализирано в одита на финансовите отчети на предприятия във всички сектори и отрасли на икономиката. Разполага с кадрови потенциал достоен да се справи с поставените проблемите от предприятията в областта на счетоводното и данъчно законодателство в страната, приложението на Международните Стандарти за Финансово Отчитане . Освен с одиторските проверки извършва и специализирана консултантска дейност. Организира и провежда специализирани семинари и обучения в страната и чужбина в областта на счетоводството, данъчното законодателство и прилагането на Международните Стандарти за Финансово Отчитане в практиката.

Организационна структура
Трифон Димитров Рахнев
Трифон Димитров Рахнев

- ДЕС

- регистриран одитор

- диплома № 047

- съдружник в дружеството

Даниел Трифонов Рахнев
Даниел Трифонов Рахнев

- ДЕС

- регистриран одитор

- диплома № 577

- съдружник в дружеството

Мария Иванова Рахнева
Мария Иванова Рахнева

- съдружник в дружеството

Маргарита Лазарова Славова
Маргарита Лазарова Славова

- ДЕС

- регистриран одитор

- диплома № 131

Свържете се с нас

Адрес:

гр. София, ул. "Мърфи" № 3, ет. 1, ап. 1

Телефон:   02 / 9461831
                   02 / 9461832
Факс:          02 / 9461834

Е-mail: ajourtdmetamtel.net, officeetaajourtdm.bg